Pranešėjų apsauga

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Pranešimus apie pažeidimus HOSTINGER, UAB (toliau – Bendrovė) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, su Bendrove susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, paslaugų teikimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Šiuo vidiniu kanalu pranešimai turi būti teikiami norint apsaugoti viešąjį interesą.

Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. Pranešimu taip pat nebus laikomi klientų skundai dėl paslaugų teikimo ir (ar) pranešimai dėl trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (angl. abuse). Piktnaudžiavimo pranešimai gali būti teikiami prisijungus prie savo paskyros arba siunčiant atitinkamus pranešimus el. paštu abuse@hostinger.com, arba užpildant tinklalapyje esančią formą.

Pranešimai, kuriais siekiama apsaugoti viešąjį interesą ir kurie atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus kriterijus, gali būti teikiami užpildant žemiau esančią Pranešimo apie pažeidimą formą. Atkreipiame dėmesį, kad teikiamas pranešimas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133. Gautas pranešimas bus nagrinėjamas laikantis nurodytų norminių teisės aktų ir Bendrovės nustatytos tvarkos. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Bendrovės paskirtas kompetentingas subjektas, kuris išnagrinės pateiktą informaciją bei informuos asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

Asmeniui, pateikusiam pranešimą, dėl pranešimo pateikimo, bus taikoma apsauga nuo neigiamo poveikio, kitos teisės ir garantijos bei netaikoma atsakomybė už informacijos atskleidimą, kaip nustatyta Pranešėjų apsaugos įstatyme.