Pranešėjų kanalas

Pranešėjų apsauga. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Pranešimus apie pažeidimus UAB Hostinger (toliau – Bendrovė) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, su Bendrove susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, paslaugų teikimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Norint apsaugoti viešąjį interesą, pranešimai turi būti teikiami naudojantis šiuo vidiniu kanalu.

Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. Pranešimu taip pat nebus laikomi klientų skundai dėl paslaugų teikimo ir (ar) pranešimai dėl trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (angl. abuse). Piktnaudžiavimo pranešimai gali būti teikiami prisijungus prie savo paskyros, siunčiant atitinkamus pranešimus el. paštu abuse@hostinger.com arba užpildant svetainėje esančią formą.

Pranešimai, kuriais siekiama apsaugoti viešąjį interesą ir kurie atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus kriterijus, gali būti teikiami užpildant žemiau esančią Pranešimo apie pažeidimą formą. Atkreipiame dėmesį, kad teikiamas pranešimas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133. Gautas pranešimas bus nagrinėjamas laikantis nurodytų norminių teisės aktų ir Bendrovės nustatytos tvarkos. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Bendrovės paskirtas kompetentingas subjektas, kuris išnagrinės pateiktą informaciją bei informuos asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Informacija apie pažeidimą

Icon
Pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikataiPavojus aplinkaiKliudymas arba neteisėtas poveikis teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumąNeteisėtos veiklos finansavimasNeteisėtu būdu įgytas turtasPadaryto pažeidimo padarinių slėpimas, trukdymas nustatyti padarinių mastąKitas pažeidimas, kuriuo pažeidžiamas viešasis interesas