TOS

Sutarties sąlygos

Mes Jūsų svetainę talpinsime nemokamai ir visada, jei tik laikysitės mūsų sutarties sąlygų

Hostinger.lt paslaugų teikimo sąlygos ir vartojimo taisyklės

Galioja nuo: 2014 m. lapkričio 7 d.

Pažeidus toliau aprašytas sąlygas Hostinger.lt pasilieka teisę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant ir paskyros panaikinimą, su arba be išankstinio įspėjimo.

Hostinger.lt yra privatus hostingo paslaugų tiekėjas, įsikūręs Larnakoje, Kipre. Savo nemokamų paslaugų vartotojams siūlome iki 2000 MB vietos diske ir 100 GB duomenų srauto kiekvienai paskyrai. Hostinger.lt pasilieka teisę pašalinti bet kurią paskyrą dėl bet kurios arba be jokios priežasties. Hostinger.lt teikia hostingą visiems klientams, sutinkantiems su mūsų sutarties sąlygomis. Hostinger.lt pasilieka teisę pakeisti sutarties sąlygas bet kuriuo metu. Hostinger.lt vartotojai prisiima pilną atsakomybę dėl visos savo paskyrose vykdomos veiklos.

Pačios svarbiausios taisyklės:

1. Suaugusiesiems skirtas turinys draudžiamas.

2. Draudžiama talpinti svetaines su kenkėjišku turiniu (warez, hacking, phishing)

3. Draudžiama siųsti masinius el. laiškus (siunčiant tokius laiškus sistema automatiškai sustabdys jūsų paskyros veikimą). Jei jūsų programinė įranga palaiko tokią funkciją, išjunkite nedelsiant.

4. Draudžiama talpinti bet kokius duomenų ar paveiksliukų bendrinimo programinius paketus.

5. Draudžiami pokalbių, nuotolinio prisijungimo (proxy) ir duomenų siuntimosi programiniai paketai.

6. Draudžiami "paid-to-surf", "auto-surf", "buxto" ir kiti panašūs programiniai paketai.

7. Draudžiama talpinti tokius naršyklinius žaidimus kaip ogame, mafia ir pnš.

8. Draudžiama talpinti nulaužtą programinę įrangą, pvz IP.Board, vBulletin ar Datalife Engine

9. Paskyra negali būti naudojama išskirtinai duomenų kaupimui, visos svetainės privalo turėti normalų, prieinamą turinį.

10. Draudžiama talpinti svetaines susijusias su torentais ar jų paieška.

Jūs sutinkate nesinaudoti paslauga šiems tikslams:

1. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie bet kokių Duomenų, kurių turinys neteisėtas, žalingas, grasinantis, užgaulus, įžeidžiantis, kankinantis, šmeižiantis, vulgarus, nešvankus, pažeidžiantis kitų privatumą, kupinas neapykantos arba rasiškai, etniškai ar kitaip nepakantus;

2. bet kokiu būdu žaloti nepilnamečius;

3. apsimesti bet kokiu fiziniu ar juridiniu asmeniu.

4. klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais su tikslu nuslėpti bet kokių per mūsų paslaugą perduodamų duomenų kilmę;

5. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie duomenų, kuriems jūs neturite teisės suteikti priėjimo, atsižvelgiant į bet kurį įstatymą arba sutartinius ar patikėjimo santykius (tokius kaip vidinė informacija, patento ar konfidenciali informacija, apie kurią žinoma esant ar kuri skelbiama kaip darbinių santykių ar konfidencialumo sutarčių dalis);

6. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip padaryti prieinamus duomenis, pažeidžiančius bet kokias patento, prekinio ženklo, mainų sutarties, autorinių teisių ar kitas bet kokios šalies nuosavybės teises;

7. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie bet kokios nepageidaujamos reklaminės medžiagos, šlamštinių el. laiškų, grandininių laiškų, piramidinių schemų, ar bet kokios kitokios formos prašymų, išskyrus tas sritis (pavyzdžiui, prekybos), kuriose tokia veikla natūraliai propaguojama;

8. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie bet kokios medžiagos, susijusios su programinės įrangos virusais ar bet kokiu kitu kompiuteriniu kodu, duomenimis ar programomis, skirtomis trukdyti, naikinti ar apriboti bet kokios kompiuterio programinės, aparatūrinės ar telekomunikacinės įrangos funkcionalumą;

9. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie transliavimo tikslams skirtos medžiagos.

10. bet kaip veikti arba trukdyti teikiamą paslaugą ar serverius bei tinklus, susijusius su paslauga, ar nesilaikyti susijusių su paslauga tinklų reikalavimų, procedūrų, politikos ar taisyklių;

11. tyčia ar netyčia pažeisti bet kokį taikytiną vietinį, šalies regiono, valstybės ar tarptautinį įstatymą.

12. teikti materialinę paramą ar kitokius išteklius (arba jų prigimtį, vietą, ištakas ar turėjimą) bet kokiai organizacijai, kuri Jungtinių Valstijų vyriausybės laikoma užsienio teroristų organizacija.

13. persekioti ar kitaip priekabiauti prie kitų asmenų; ir/arba

14. įkelti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip suteikti priėjimą prie medžiagos, siekiant platinti ar transliuoti duomenis.

15. rinkti ar saugoti kitų vartotojų asmeninę informaciją, esant bet kokiai sąsajai su uždraustu elgesiu ir veikla, aprašyta ankstesniuose skyriuose nuo 1 iki 14.

Pinigų grąžinimo politika

Vartotojai gali pašalinti paskyrą bet kuriuo metu parašę pagalbos užklausą. Hostinger Jums suteikia besąlyginę 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją bendrai valdomo hostingo Premium planui ir 60 dienų pinigų grąžinimo garantiją Verslo planui. Pinigų grąžinimas netaikomas bitcoin mokėjimams, administraciniams ir pagal užsakymą atliktų programinės įrangos įdiegimų kaštams. Pinigų grąžinimo už domenus užklausos (gautos atitinkamai 30-ties ar 60-ties dienų garantiniu laikotarpiu) bus atitinkamai modifikuotos atimant įprastą domeno registracijos rinkos vertę iš grąžinamos pinigų sumos. Už domenų pirkimą pinigų grąžinimas netaikomas. Pinigų grąžinimas už domenus svarstomas tik tuo atveju, jei domenas užsisakomas kartu su hostingo planu. Pinigų grąžinimas netaikomas pažeidus aukščiau aprašytas pačias svarbiausias taisykles.

Kitos taisyklės:

Jūs ir bet kuris kitas prie Jūsų paskyros priėjimą turintis asmuo privalote įvertinti ir prisimti su bet kokių duomenų tikslumu, išbaigtumu ir nauda susijusią riziką. Hostinger.lt pasilieka teisę pašalinti turinį, kuris išskirtinai Hostinger.lt nuožiūra laikomas žalingu, priešišku ar bet kaip kitaip pažeidžia Taisykles ar tuo metu Hostinger.lt taikomus apribojimus.

Kad jūsų kliento profilis būtų aktyvus, turite prisijungti prie valdymo aplinkos bent kartą per 12 mėnesių. Taip mes žinosime, kad vis dar aktyviai naudojatės mūsų paslaugomis. Jūsų kliento profilio mes niekada neištrinsime, net jei prie valdymo skydo neužfiksuotas nė vienas prisijungimas per 12 mėnesių, tačiau mes pasiliekame teisę apriboti dalį mūsų puslapyje reklamuojamų paskyros savybių.

Jūs arba Hostinger.lt gali pašalinti jūsų paskyrą bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties. Savo Hostinger.lt svetainę ir paskyrą galite pašalinti apsilankę valdymo aplinkoje.

HOSTINGER.LT PASLAUGA JUMS TEIKIAMA TOKIA, "KOKIA YRA" IR "KAI PRIEINAMA" BE JOKIŲ GARANTIJŲ. HOSTINGER.LT IŠSIŽADA BET KOKIŲ GARANTIJŲ AR BET KOKIOS RŪŠIES SĄLYGŲ, TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, IKI DIDŽIAUSIO ĮSTATYMAIS LEISTINO LAIPSNIO. JŪS PATVIRTINATE, KAD PASITIKITE BET KOKIA ŠIOS PASLAUGOS INFORMACIJA AR TURINIU PRISIIMDAMI RIZIKĄ SAU.

Hostinger.lt neprisiims atsakomybės už jokias savo paslaugas. Mes turime teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugos tiekimą ir mes nebūsime atsakingi už jokius prarastus ar sugadintus duomenis (kas gali atsitikti dėl sistemos gedimo, saugumo spragos ar kieto disko gedimo).

Užsiregistravus Hostinger.lt, jūsų el. pašto adresas automatiškai pridedamas į mūsų el. pašto adresų sąrašą. Hostinger.lt pasilieka teisę siųsti vieną reklaminę žinutę kas 6 mėnesius. Jūs galite atsisakyti šios paslaugos paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą gautos el. pašto žinutės pabaigoje.

Iki didžiausio leistino taikytino įstatymo laipsnio, Hostinger.LT nebus laikoma atsakinga už jokią tiesioginę, netiesioginę, netyčinę, tyčinę ar pasekminę žalą, sukeltą dėl Hostinger.lt paslaugų naudojimo ar nesugebėjimo jomis naudotis. Jūs sutinkate iš savo lėšų atlyginti, ginti ir laikyti nekaltais Hostinger.lt ir mūsų partnerius, direktorius, vykdytojus ir darbuotojus dėl bet kokių trečių šalių kaltinimų, atsakomybės, žalos, nuostolių ir/arba išlaidų, kilusių dėl priežasčių, susijusių su: (a) jūsų nesugebėjimu laikytis šių sutarties sąlygų; (b) jūsų sukelto pažeidimo dėl bet kokios intelektinės nuosavybės arba kitos trečios šalies teisės; arba (c) jūsų sukelto bet kokio taikytino įstatymo pažeidimo.