HOSTINGER LT

Hostinger Privatumo politika

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ SUTARTĮ, NES JOJE YRA SVARBI INFORMACIJA APIE JUMS ĮSTATYMUOSE NUMATYTAS TEISES IR PAREIGAS

Last Revised: 2019-06-26 14:19:03

1. ĮŽANGA

Hostinger, UAB yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, buveinės adresas Jonavos g. 60C, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – „Hostinger“), kuri teikia tinklo prieglobos, domenų pavadinimų registracijos ir susijusius produktus bei paslaugas.

Teikdama paslaugas ir produktus „Hostinger“ klientams ir prenumeratoriams (toliau – Prenumeratoriai) (visi kartu – Jūs, Vartotojai), „Hostinger“ siekia užtikrinti aukščiausio lygio duomenų privatumą.

„Hostinger“ Vartotojų privatumas ir saugumas yra ypatingai svarbus. „Hostinger“ įsipareigoja saugoti duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate.

Kai šioje politikoje minima „Hostinger“, mes, mus arba mūsų, tai turima omenyje „Hostinger“, kuri atsako už jūsų asmens duomenų apsaugą pagal šios privatumo politikos reikalavimus (toliau – Duomenų valdytojas).

Ši privatumo politika (toliau – Politika) išaiškina kaip „Hostinger“ tvarko informaciją, kuri gali būti naudojama tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę (toliau – Asmens duomenys), kuri yra surenkama mūsų interneto svetainėje teikiant paslaugas (toliau – Paslaugos), forumuose ir mobiliosiose programėlėse (toliau – Platforma).

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (BDAR) ir ES – JAV bei Šveicarijos privatumo skydo programą, kurią sukūrė JAV komercijos departamentas, Europos Sąjungos ir Šveicarijos administracija.

Visais klausimais dėl šios Politikos ir duomenų tvarkymo galite kreiptis elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com.

2. BENDRIEJI PRINCIPAI. KONFIDENCIALUMAS

„Hostinger“ tvarko visus asmens duomenis pagal bendruosius duomenų tvarkymo principus:

Visa „Hostinger“ platformoje saugoma informacija yra laikoma griežtai konfidencialia. Visa informacija laikoma saugiai ir ją gauti gali tik atitinkamos kvalifikacijos ir leidimą turintys darbuotojai.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ MES RENKAME

3.1. Informacija, kurią jūs mums suteikiate

Informacija, kuri yra būtina tam, kad būtų galima naudoti „Hostinger“ platformą

Kai naudojate „Hostinger“ platformą, mes prašome ir renkame šiuos asmens duomenis apie jus. Ši informacija reikalinga tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus tarp jūsų ir mūsų, taip pat įgyvendintume įstatymuose numatytus reikalavimus. Nepateikus mums tokios informacijos arba nutarus pašalinti duomenis, arba paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui, jūsų „Hostinger“ paskyra gali būti išjungta.

Taip pat jūs galite mums pateikti informaciją pildydami formas, atlikdami paieškas, atnaujindami ar papildydami informaciją savo „Hostinger“ paskyroje, atsakydami į apklausų klausimus, skelbdami informaciją bendruomenės forumuose, dalyvaudami reklaminėse akcijose arba naudodami kitas „Hostinger“ platformos funkcijas. Rekomenduojame neskelbti informacijos, kurios nenorite viešinti „Hostinger“ platformoje. Jei įkeliate turinį savo paskyroje ar skelbiate jį mūsų interneto svetainėje bei pateikiate ją kitais būdais, naudodami paslaugas, tai  darote savo rizika. 

„Hostinger“ tvarko jūsų pateiktą informaciją teisėtu pagrindu, t. y.:

Paneigimas

Visuomet vadovaukitės bent šiais minimaliais jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimais:

Teisė ištrinti jūsų duomenis

Prisijungę prie „Hostinger“ platformos paskyros, jūs bet kada galite pasiekti ir redaguoti, atnaujinti arba ištrinti savo kontaktinius duomenis.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs galite ištrinti elektroninio pašto adresą tik išjungdami savo „Hostinger“ paskyrą. Norėdami išjungti savo paskyrą, siųskite prašymą elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com ir jums bus suteikti tolimesni nurodymai.

3.2. Informacija, kurią mes renkame jums naudojant platformą

Kai jūs naudojate „Hostinger“ platformą arba kreipiatės į mus tiesiogiai bet kokiais komunikacijos kanalais, mes galime rinkti informaciją, įskaitant jūsų asmens duomenis, apie paslaugas, kurias jūs naudojate ir kaip jas naudojate.

Ši informacija mums reikalinga tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus tarp jūsų ir mūsų, įgyvendintume teisės aktų reikalavimus bei savo teisėtus interesus, turėdami galimybę užtikrinti ir gerinti „Hostinger“ platformos funkcijas.

Automatinis duomenų rinkimas

„Hostinger“ tvarko šią informaciją  teisėtu pagrindu, t. y.:

4. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes naudojame, saugome, apjungiame ir tvarkome informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume jums suteikti, suprasti, pagerinti ir plėtoti „Hostinger“ platformą, kurti ir palaikyti patikimą bei saugią aplinką ir vykdyti įstatymuose numatytus įsipareigojimus.

5. PRAŠYMAI PRIIMTI Į DARBĄ

„Hostinger“ laukia visų kvalifikuotų kandidatų užimti laisvas darbo vietas, skelbiamas interneto svetainėje https://www.hostinger.com/career. Kandidatai gali siųsti mums kontaktinę informaciją ir gyvenimo aprašymą (Kandidato informaciją), užpildydami prašymo formą mūsų interneto svetainėje arba kitomis mūsų nurodytomis priemonėmis.

Mes suprantame, kad privatumas ir diskretiškumas yra ypatingai svarbus mūsų kandidatams, todėl įsipareigojame saugoti kandidatų informaciją slaptai, naudoti ją tik „Hostinger“ vidiniams ir grupės bendrovių darbuotojų samdymo tikslais (įskaitant kandidatų asmens tapatybės nustatymą, jų paraiškų vertinimą, samdymo ir darbinimo sprendimų priėmimą bei susisiekti su kandidatais telefonu arba raštu).

„Hostinger“ gali pasilikti jų pateiktą kandidatų informaciją ne ilgiau kaip vienerius metus nuo laisvos paskelbtos darbo vietos užėmimo ar konkurso pabaigos. Mes renkame tokius duomenis, kad galėtume dar kartą apsvarstyti kandidatą kitoms pareigoms ir galimybėms „Hostinger“ bendrovėje; mes galime naudoti kandidatų informaciją ryšium su jų vėliau pateiktomis paraiškomis, o, jei kandidatas įdarbinamas, papildomiems tikslams, susijusiems su verslu, įdarbinimu ir kandidatų darbu „Hostnger“ bendrovėje.

Jei jau esate pateikę kandidato informaciją „Hostinger“, bet dabar norite ją gauti, atnaujinti arba panaikinti, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com.

 

6. INFORMACIJA, SUSIJUSI SU MŪSŲ VARTOTOJO INTERNETO SVETAINIŲ ARBA PASLAUGŲ LANKYTOJAIS IR VARTOTOJAIS 

Mes renkame, saugome ir tvarkome tam tikrą informaciją, susijusią su mūsų Vartotojo interneto svetainių ar paslaugų lankytojais ir vartotojais tik mūsų Vartotojo vardu ir jų nuožiūra. Per savo interneto svetaines kiekvienas Vartotojas gali rinkti ir valdyti informaciją, įskaitant asmens duomenis. Tokią informaciją ir asmens duomenis tuomet saugo „Hostinger“. Tokiems tikslams BDAR prasme „Hostinger“ tam tikrais ribotais atvejais, numatytais paslaugų teikimo sąlygose, gali būti laikoma tokios informacijos, susijusios su jų interneto svetainių ir paslaugų lankytojais bei vartotojais, „duomenų tvarkytoju“. Tokias Vartotojo interneto svetaines kontroliuojantys ir naudojantys Vartotojai laikomi tokios informacijos „duomenų valdytojais“ ir yra vienasmeniai, visiškai atsakingi už visų teisės aktų ir įstatymų nuostatų, kurie gali būti taikomi tokios informacijos rinkimui ir valdymui, vykdymą, įskaitant visus privatumo bei duomenų apsaugos įstatymus, galiojančius atitinkamose jurisdikcijose. 

Vartotojas vienasmeniai ir visiškai atsako už su jų interneto svetainių ir paslaugų lankytojų bei vartotojų informacijos saugumą, vientisumą ir teisėtą naudojimą, taip pat privalo gauti sutikimus, leidimus, taip pat pateikti sąžiningus pranešimus dėl informacijos tvarkymo, kurių reikia tokiai informacijai rinkti ir naudoti.

„Hostinger“ neturi tiesioginio sąryšio su mūsų Vartotojo interneto svetainių ir paslaugų lankytojais bei vartotojais, kurių asmens duomenis jis tvarko. Jei esate kurio nors mūsų Vartotojo klientas ir norite teikti užklausas dėl savo asmens duomenų, turite kreiptis tiesiogiai į Vartotoją (-us).

Daugiau informacijos dėl mūsų ir Vartotojų susitarimus dėl duomenų tvarkymo rasite mūsų paslaugų teikimo sąlygose.

7. TIESIOGINĖ RINKODARA

Sukurdami paskyrą mūsų platformoje, galite atsisakyti į jūsų elektroninį paštą, telefonu ar asmeninėje paskyroje siunčiamų pasiūlymų. Mes naudojame pateiktus kontaktus ir jūsų pasirinkimus tiesioginei rinkodarai, siųsdami jums įvairius pasiūlymus ir naujienlaiškius.

Priklausomai nuo jūsų pasirinkimų, tokie tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti suasmeninti pagal bet kokią kitą informaciją, kurią jūs mums suteikėte (pvz., lokaciją, socialinių tinklų profilį, pirkimų istoriją ir kt.) arba, kurią mes surinkome arba generavome iš kitų toliau aprašytų šaltinių.

Teisė prieštarauti

Jei Vartotojas pageidauja keisti savo pasirinkimus dėl tiesioginės rinkodaros, jis gali bet kada įgyvendinti tokį sprendimą pagal nurodymus elektroniniame laiške.

Jūs galite bet kada atsisakyti naujienlaiškių. Tai galite padaryti spustelėdami specialiai šiam tikslui sukurtą nuorodą elektroninio laiško su naujienlaiškiu apačioje.

Galite bet kada atsisakyti mūsų siunčiamos informacijos, parašydami mums elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com arba apsilankydami paskyroje ir keisdami nustatymus.

8. KITAS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

9. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIS

Mes renkame ir gauname jūsų asmens duomenis iš jūsų (įskaitant jūsų įrenginį) ir iš tokių šaltinių:

10. SAUGOJIMAS IR IŠTRYNIMAS

Mes paprastai saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina teikti paslaugas ir vykdyti įstatymuose nustatytus įsipareigojimus. Jei jūsų asmens duomenys tampa nereikalingi, mes užtikriname, kad jie yra saugiai ištrinami.

Jei norite, kad mes nustotume naudoti jūsų asmens duomenis, turite paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis ir panaikintume jūsų paskyrą.

Išjungus jūsų paskyrą, mes vis dar saugosime tokius duomenis, vykdydami įstatymuose numatytus reikalavimus (pavyzdžiui, mokesčių, apskaitos, privalomų ataskaitų teikimo, pinigų plovimo prevencijos ir kt.) tiek, kiek reikalauja įstatymai:

Atkreipkite dėmesį, kad mes ir toliau galime saugoti jūsų asmens duomenis šiais atvejais (t. y. išjungus jūsų „Hostinger“ paskyrą):

11. DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

Rinkdami ir tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes galime perduoti juos skirtingoms trečiosioms šalims.

11.1. Gavę jūsų sutikimą

Mes perduosime jūsų asmens duomenis bendrovėms, organizacijoms ar asmenims, esantiems už mūsų bendrovių grupės ribų, jei turime jūsų sutikimą tokiems veiksmams.

11.2. Kur mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti asmens neidentifikuojančius duomenis viešai ir savo partneriams leidėjams, reklamuotojams. Pavyzdžiui, galime atskleisti informaciją viešai, norėdami pademonstruoti bendras platformos naudojimo tendencijas.

Jei dalyvaujame susijungime, reorganizavime, įsigijime ar pardavime, mes ir toliau užtikrinsime bet kokių asmens duomenų konfidencialumą bei atitinkamai informuosime visus su tuo susijusius Vartotojus.

Kai kurie mūsų serveriai yra už ES ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, pavyzdžiui, JAV, Brazilijoje, Singapūre, Indonezijoje, todėl, priklausomai nuo jūsų pasirinkimo arba Paslaugų, jūsų bei jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami tvarkytojams, pagalbiniams tvarkytojams ar kitiems duomenų gavėjams tose trečiosiose šalyse (t. y. duomenų centrams ir serveriams, esantiems už ES ir EEE ribų; daugiau informacijos rasite https://www.hostinger.com/technology#gref).Užtikriname, kad minėti asmens duomenys bus perduodami, tik jei yra pakankamas pagrindas tam pagal BDAR ir kitus galiojančius teisės aktus.

ES – JAV privatumo skydas. Teikiant prieglobos ir kitas paslaugas, jūsų bei jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų gavėjams trečiosiose šalyse, dalyvaujančiose ES – JAV privatumo skydo sistemoje.

Standartinės sutartinės sąlygos dėl duomenų perdavimo už ES ir EEE ribų. Jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami tvarkytojams, pagalbiniams tvarkytojams ar kitiems duomenų gavėjams trečiosiose šalyse (t. y. duomenų centrams ir serveriams už ES ir EEE ribų. Daugiau informacijos rasite https://www.hostinger.com/technology#gref). Kad toks duomenų perdavimas nepažeistų BDAR reikalavimų, mes su duomenų tvarkytojais ir (arba) pagalbiniais tvarkytojais sudarėme atitinkamas sutartis dėl tokių duomenų perdavimo už ES ar EEE ribų, kurios atitinka Europos Komisijos patvirtintas standartines sutartines sąlygas dėl duomenų perdavimo iš duomenų valdytojų ES duomenų tvarkytojas / pagalbiniams tvarkytojams už ES ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Daugiau informacijos rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Minėtiems tikslams ir tiek, kiek mes manome, kad minėtos sutartys, sudarytos jūsų vardu ir jūsų nurodymu, priklausomai nuo atvejo, atitinka BDAR 46 straipsnio nuostatas.

Kitas pagrindas perduoti duomenis už ES ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų gavėjams trečiosiose šalyse kitais teisiniais pagrindais, kurie atitinka BDAR 45-49 straipsnių nuostatas.

Duomenų perdavimas ir atskleidimas kompetentingoms įstaigoms. Tam tikrais atvejais „Hostinger“ gali būti prašoma atskleisti asmens duomenis pagal teisėtus viešųjų organų, kitų kompetentingų įstaigų prašymus, įskaitant atvejus, kai reikia vykdyti nacionalinio saugumo ar įstatymų vykdymo reikalavimus ir mes tai darysime, kai leidžia vietiniai duomenų apsaugos įstatymai.

11.3. Duomenų lokalizavimo įsipareigojimai

Jei jūs gyvenate jurisdikcijoje, kurioje galioja duomenų lokalizavimo arba duomenų buvimo vietos reikalavimas (t. y., kai reikia, kad gyventojų asmens duomenys būtų laikomi tokios jurisdikcijos teritorijos ribose) ir apie tai sužinome, galime saugoti jūsų asmens duomenis tos teritorijos ribose, jei mes pagal įstatymus privalome taip elgtis.

Jūs sutinkate, kad šiuo pagrindu mes ir toliau rinktume, saugotume ir naudotume jūsų asmens duomenis kitur.

11.4. Tikslinė atranka, reklamavimas

Mes taip pat naudojame „Facebook“, „Google“ ir kitus reklamos bei rinkodaros įrankius. Jūs turite atidžiai perskaityti šių paslaugų teikėjų privatumo politiką. Daugiau informacijos apie tikslinę reklamą bei jūsų atsisakymo ir kitas teises galite rasti atitinkamuose šių paslaugų teikėjų tinklalapiuose „https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads.

11.5. Socialinės žiniasklaidos elementai

Mūsų paslaugos apima tam tikras socialinės žiniasklaidos elementus, sąsajos elementus, tokius kaip „Facebook Connect“ arba „Google Sign-in“, mygtuką „Facebook like“ (patinka), mygtuką „Share this“ (dalintis) bei kitas interaktyvias mini programas („Socialinės žiniasklaidos elementai“). Šie socialinių tinklų elementai gali rinkti tokią informaciją kaip IP adresas arba, kokį puslapį jūs lankote mūsų interneto svetainėje, todėl gali nustatyti slapukus, leidžiančius šiai funkcijai veikti tinkamai. Socialinės žiniasklaidos elementus talpina trečioji šalis arba tiesiogiai jie yra talpinami mūsų Paslaugose. Jūsų veiksmus su šiais trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos elementais reglamentuoja jų atitinkamos politikos.

11.6. Mūsų teisėtas įsipareigojimas naudoti ar atskleisti asmens duomenis

Mes atskleisime jūsų asmens duomenis valstybės ar viešiesiems organams be atskiro jūsų leidimo tik tais atvejais, kai pagal įstatymus privalome pateikti informaciją, įskaitant iniciavimą teisinių veiksmų, kuriais siekiama apginti mūsų teises, taip pat atvejus, kai mes sąžiningai tikime, kad prieiga prie informacijos, jos naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas yra būtinas pagal galiojančius įstatymus, reikalavimus, teisiniams procesams ar pagal privalomus valdžios organų prašymus, vykdant galiojančias paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant potencialių pažeidimų tyrimą, kai reikia nustatyti, išvengti ar kitaip reaguoti į apgaulę, saugumo arba technines problemas.

11.7. Kita

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitais būdais, nei išdėstyta pirmiau, jei turime akivaizdų jūsų sutikimą arba, jei mes turime teisinę pareigą taip elgtis.

12. SAUGUMAS

„Hostinger“ įdiegė saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis, kuriuos mums atskleidėte, įskaitant fizines, elektronines ir procedūrines priemones. Be viso kito, mes siūlome saugią HTTPS prieigą prie daugumos savo Paslaugų sričių. Mes reguliariai stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors silpnų vietų ir atakų, nuolat ieškome naujų būdų ir trečiųjų šalių teikiamų paslaugų dėl mūsų Paslaugų saugumo užtikrinimo ir mūsų Lankytojų bei Vartotojų privatumo apsaugos.

Nepaisant visų „Hostinger“ pastangų ir priemonių, mes negalime garantuoti ir negarantuojame absoliučios jūsų asmens duomenų, taip pat jūsų įkeliamo, skelbiamo ar kitaip pasidalinti su „Hostinger“ ar kitais asmenimis apsaugos bei saugumo.

Todėl skatiname jus savo paskyrai rinktis stiprius slaptažodžius ir neatskleisti mums ir visiems kitiems jokių neskelbtinų duomenų, kurių atskleidimas, jūsų manymu, galėtų padaryti esminę ir nepataisomą žalą.

Jei turite klausimų apie jūsų duomenų saugumą, kreipkitės į mus elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com.

13. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite įvairias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų apsauga, kurioms galioja BDAR ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyti apribojimai bei sąlygos. Šios teisės yra tokios:

Kai kurios iš šių teisių lengvai įgyvendinamos, t. y. jūs galite bet kada prieiti prie duomenų ir juos keisti, atnaujinti ar taisyti, atsisakyti gauti komunikaciją iš mūsų bei mūsų partnerių, tiesiog apsilankydami savo asmeninėje paskyroje ir koreguodami nustatymus, arba galite kreiptis elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com.

Kai jūs paprieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys yra tvarkomi tenkinant teisėtus interesus, mes atidžiai išanalizuosime tokį prašymą ir dėl to galime išjungti arba panaikinti jūsų paskyrą.

Vartotojai turi teisę teikti skundą Nacionalinei duomenų apsaugos agentūrai savo gyvenamojoje šalyje, jei mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos. Tačiau mes rekomenduojame stengtis klausimą sureguliuoti taikiai, visų pirma kreipiantis į mus.

14. SUTIKIMAS SU ŠIOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

Mes darome prielaidą, kad visi „Hostinger“ platformos vartotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia Politika, jie turi nenaudoti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės. Mes pasiliekame teisę keisti Politikos nuostatas bet kada bei informuoti jus 17 skyriuje nurodytais būdais. Jei ir toliau naudojate „Hostinger“ interneto svetainę ir mobiliąją programėlę, tai reiškia, kad jūs sutinkate su šia Politika.

Ši Politika yra neatskiriama „Hostinger“ sąlygų dalis.

Prieš naudodami informaciją kitiems tikslams, nei nurodyta šioje Politikoje, mes paprašysime jūsų sutikimo.

15. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visas užklausas ir pastabas dėl šios Privatumo politikos siųskite elektroniniu paštu gdpr@hostinger.com.

16. POLITIKOS TAIKYMAS

Mūsų Politika galioja visoms mūsų paslaugoms, kurias siūlome mes ir mūsų padaliniai, įskaitant UAB „HOSTINGER“ – uždarąją akcinę bendrovę, įkurtą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas 302710386, buveinės adresas Jonavos g. 60C, Kaunas, Lietuvos Respublika, tačiau netaikoma paslaugoms, kurioms nustatytos atskiros politikos, į kurias ši Politika neįeina.

Mūsų Politika negalioja paslaugoms, kurias siūlo kitos bendrovės ar asmenys, įskaitant produktus ar tinklalapius, kurie gali būti rodomi paieškos rezultatuose, svetaines, kuriose gali būti nurodytos mūsų paslaugos bei kitas svetaines, į kurias galima patekti per mūsų paslaugas.

17. PATAISOS

Mūsų Politika kartais gali būti keičiama. Skelbsime Politikos pakeitimus mūsų interneto svetainėje ir, jei pakeitimai yra reikšmingi, galime pateikti išsamesnį pranešimą (įskaitant konkrečias tarnybas, pranešimus elektroniniu paštu apie Politikos pakeitimus).

18. KITA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl duomenų, kuriuos renka „Hostinger“ arba kaip mes juos naudojame, galite kreiptis į domenų apsaugos pareigūną pirmiau nurodytais kontaktais.